Tuyển dụng

Phân biệt giữa "Lập kế hoạch sự kiện" và "Quản lý sự kiện"

05/12/2017

"Quản lý sự kiện" và "lập kế hoạch sự kiện" thường bị cho là giống nhau mặc dù chúng là hai điều rất khác nhau về mặt ý nghĩa và cả công việc. Rất đơn giản, lập kế hoạch và quản lý là không giống nhau từ cái tên gọi nhưng bộ kỹ năng của hai chức năng này chồng ...

2 điều quan trọng nhất khi tổ chức sự kiện

04/12/2017

Bước đầu tiên trước khi bạn làm bất cứ điều gì khác - cần phải xác định rõ đối tượng khán giả mục tiêu của bạn là ai. Cách tiếp cận có cấu trúc này cũng sẽ giúp bạn tập trung vào việc đạt được các mục tiêu cụ thể và không cho phép phạm vi quá rộng hoặc ...

Đối táC